SELF-DEFENSE (VOOR TERREINMEDEWERKERS)

Activiteitspool
PREVENTIE EN VEILIGHEID
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
200,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
18
Duur van de opleiding
2 dagen (8u30-16u30)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Stadswachten in de openbare ruimte krijgen soms te maken met intimidatie en geweld. Gematigd en doeltreffend kunnen reageren is een voorwaarde voor sereen en veilig werken.

Deze opleiding is ontwikkeld in het kader van de doelstelling "opleiding van preventie- en veiligheidsactoren" in het GVPP en wil bij de deelnemers zelfverdedigingstechnieken ontwikkelen.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor gemeentelijke en gewestelijke medewerkers die hun functie uitoefenen in de openbare ruimte, in contact met de burger (gemeenschapswachten, vaststellende ambtenaren, straathoekwerkers / nachtbemiddelaars, stadsstewards en stadswachten, parkwachters, preventiemedewerkers, ...).

Pedagogische methoden

De opleiding vindt in een sportzaal plaats maar in werkkleding, om de handelingen te kunnen ervaren in situaties die bij de werkelijkheid aanleunen. Na een korte theoretische inleiding omvat de opleiding uitsluitend demonstratie en praktijk.

Inhoud

Wettelijk kader

 • Verwijzingen naar het strafwetboek
  Begrip wettige zelfverdediging

Individuele preventiemaatregelen en preventiemaatregelen in team

 • Risico-inschatting
 • Kleurcodes
 • Veilige afstand in acht nemen en behouden
  Reactiehand / reactiearm

De perceptie van gevaar en geweld

 • Perceptie van gevaarlijk en/of gewelddadig gedrag
  Non-verbale taal, intimidatie, beledigingen
 • Conflictvermijding
 • Proportioneel reageren

Fysieke verdedigingstechnieken

 • Ontwijkmanoeuvres en blokkeertechnieken
 • Zich bevrijden uit een greep
 • Verplaatsingen
 • Drukpunten
 • Vallen en rollen
 • Terugslaan
  Dynamische slagen die de tegenpartij uit evenwicht brengen
Aanvullende informatie

Aangepaste infrastructuur staat ter beschikking van de cursisten (kleedkamers, douches, opbergkastjes, ...).

De opleider verwacht hen in volledige werkuitrusting (met inbegrip van eventuele accessoires, zoals notitieboekje, zaklamp, tablet, ...). Ze moeten wel blootsvoets zijn of enkel sokken of boksschoenen dragen (niet geleverd door de opleiding).

Reservekleding meebrengen wordt aangeraden.

Volgende geplande sessies

Vol

SELF-DEFENSE (A DESTINATION DES AGENTS DE TERRAIN) - 1FR

Bekijken

CONTACTPERSOON

Filiz KOCATEPE

Gestionnaire de dossiers clients