Het directiecomité fungeert als een schakel tussen de beleidsvisie en de algemene werking van het bestuur. Hiervoor werken vele secretarissen en algemene directeurs aan de communicatie binnen het DirCo, aan de samenwerking tussen de verschillende diensten en aan de efficiënte aansturing van de projecten. Daarom doen velen van hen een beroep op de GSOB voor het opzetten van coaching in de volgende materies:

 

beschrijving coaching Codir