Het Transversaal Strategisch Plan is een instrument voor prioritering en beheer van projecten waarmee de organisatie haar strategische visie kan omzetten in een echt hulpmiddel in dienst van besluitvorming en overheidsbeheer. Het vertaalt de raadpleging van de burgers in beleid.

Het integreert de beleidsvisie en de regelmatige activiteit van het bestuur en maakt het mogelijk om weloverwogen aanpassingen door te voeren. Het vergemakkelijkt de dialoog tussen de politiek en het directiecomité. Het mobiliseert het directiecomité en verenigt de leidinggevenden rond transversale projecten. 

Ten slotte maakt het een effectieve rapportage mogelijk, met name aan de burger. Om de plaatselijke besturen te helpen met de opstelling van hun TSP heeft de GSOB een methodologie en een coachingprogramma ontwikkeld die op maat van elk bestuur kunnen worden aangepast.

 

voorstelling coaching

 

Om de besturen de nodige ondersteuning te bieden bij de opstelling van hun TSP (transversaal strategisch plan), heeft de GSOB een op maat ontwikkelde IT-oplossing aangekocht die de naam Strat&Gov kreeg.

De toepassing is parametreerbaar, intuïtief, compleet en veilig en is het essentiële hulpmiddel voor een eenvoudiger projectmanagement.