ADMINISTRATIEVE RECHT (VOOR INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT)

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
180,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
20
Prijs/gereserveerde sessie
3.465,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
21 uren (3 dagen)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Het administratief recht ligt ten grondslag aan de organisatie en de werking van instellingen van openbaar nut. Voor ambtenaren is het dus belangrijk dat ze er de basisbeginselen van beheersen. Er moet hen dus een opleiding worden aangeboden die zich richt op de algemene beginselen van het administratief recht die van toepassing zijn op de instellingen van openbaar nut. 

Doelstellingen

Het doel van deze opleiding is om de ambtenaren van niveau A, B en C van de Brusselse instellingen van openbaar nut een basiskennis bij te brengen over de beginselen van het administratief recht.

Doelgroep

De deelnemers zijn personeelsleden van de instellingen van gewestelijk belang (niveau A, B en C).

Toelatingsvoorwaarden

Niveau A/B/C.

Inhoud

Het administratief recht 

 1. De definities  
 2. De rechtsbronnen 
 3. De wetten van de overheidsdienst  

De plaats van de ION in de administratieve organisatie van België

 1. De definitie van een instelling van openbaar nut 
 2. De institutionele omgeving van de ION
 3. De organisatie van een ION
 4. De beheerscontracten / de bestuurscontracten

De wetteksten betreffende de ION

 1. De wet van 16 maart 1954
 2. De voornaamste wijzigingen van de wet van 16 maart 1954
 3. De verantwoordelijkheid van de ION
 4. De controles van de ION

De goederen van de ION 

 1. De domeingoederen 
 2. De onteigeningen
 3. De vorderingen 
 4. De erfdienstbaarheden van openbaar nut

De handelingen van de ION

 1. De eenzijdige bestuurshandeling
 2. De contracten 

De ambtenaren van de ION

 1. De algemene beginselen van het openbaar ambt
 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 maart 2014, gepubliceerd op 5 juni 2014 
 3. De wettelijke graden
 4. De mandaten 
 5. Het contractueel personeel 

Het gebruik van talen 

Concreet geval: specifieke kenmerken van een ION 

Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 09 decembre 2024.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.
Hoe inschrijven?

De opleidingsdiensten schrijven hun medewerkers in door een e-mail te sturen naar de contactpersoon, waarbij voor elk ingeschreven medewerker de volgende gegevens worden vermeld:

 • naam en voornaam,
 • geslacht,
 • e-mailadres,
 • taalrol,
 • functie,
 • functieniveau (A/B/C),
 • dienst.

CONTACTPERSOON

Patrick GILET

Gestionnaire de dossiers clients - Gestionnaire IT
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd

ADMINISTRATIEVE RECHT (VOOR GEMEENTELIJKE BESTUREN)

Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
210,00 €
Bekijken