een verpleegster die op de vloer zit met haar ogen dicht
Cyclus van Masterclasses voor directeurs van ROB's/RVT's

 

De rusthuizen (ROB's) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT's) evolueren in een sterk veranderende omgeving die gekenmerkt wordt door een tekort aan gekwalificeerd personeel, een toenemende ontwikkeling van het aanbod aan thuiszorg, de komst van 'geneeskunde 4.0', veranderende verwachtingen van de begunstigden, de energiecrisis ...

Bovendien heeft de coronapandemie de teams op de proef gesteld en genoopt tot de dringende invoering van nieuwe beheersprocedures en -praktijken

Sommige veranderingen als gevolg van het crisisbeheer werden na de crisis gehandhaafd. In dit verband is het van essentieel belang dat strategisch wordt nagedacht om passende antwoorden uit te werken op de belangrijkste trends en uitdagingen waarmee ROB's en RVT's te maken krijgen.

Daarom biedt de GSOB, in opdracht van de regering en de GGC, een reeks masterclasses aan om de directies van de ROB's en RVT's te ondersteunen. Doel is na te denken over de toekomst en bijzondere aandacht te besteden aan het welzijn van managers en teams. Dit zal de directeur/directrice van de ROB's en RVT's in staat stellen om:

 • tijdens de gezondheidscrisis opgedane ervaringen te delen;
 • bevindingen te formuleren die helpen anticiperen op toekomstige uitdagingen;
 • samen oplossingen uit te bouwen die zijn afgestemd op de vastgestelde problemen;
 • de te volgen strategische richtsnoeren te plannen om richting te geven aan het beheer van de komende jaren;
 • vertrouwd te geraken met strategische en hr-ondersteuningstools voor het beheer in onzekere en veranderende tijden;
 • te profiteren van de begeleiding van specialisten in organisatiebeheer, strategische planning en psychosociaal welzijn;

 

Kalender van de sessies

 • Vrijdag 25 november ochtend
 • Vrijdag 9 december ochtend
 • Vrijdag 13 januari ochtend
 • Vrijdag 27 januari ochtend
 • Vrijdag 10 februari ochtend
 • Vrijdag 10 maart ochtend
 • Vrijdag 24 maart ochtend
 • Vrijdag 21 april ochtend
 • Vrijdag 26 mei ochtend

 

Praktische details

Uurrooster :

 • Ontvangst en ontbijt vanaf 8.30 uur.
 • Uurrooster voor elke masterclass: van 9.00 uur tot 12.30 uur
 • Lunch vanaf 12.30 uur

Plaats: GSOB, Kapitein Crespelstraat 35, 1050 Brussel

Inschrijvingen: klik HIER om u in te schrijven.

Contactpersoon: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omar Soler, projectmanager Governance en HR (osoler@erap-gsob.brussels - 0472 20 17 73).

Taal: passieve tweetaligheid wordt verwacht.

Prijs: gratis toegankelijk dankzij een gewestelijke subsidie.

 

Programma

Deel 1: 'EEN NIEUWE TOEKOMSTVISIE NA DE CRISIS BINNEN DE ROB's/RVT's'

Masterclass 1 & 2 – Post-crisis-analyse
Doelstellingen:

 • inleiding tot het traject van masterclasses;
 • toelichten van de ondervonden uitdagingen en moeilijkheden; 
 • ervaringsuitwisseling en analyse van de situatie; 
 • geleidelijke opbouw van de toolbox.

Masterclass 3 - Anticiperen op de toekomst
Doelstellingen:

 • inleiding tot het concept Megatrends (MT);
 • selectie van de relevante MT's voor de toekomst van de sector;
 • mogelijke effecten ervan op de variabelen van de sector (bv. gebouwen, profiel van de teams) en opstellen van hypotheses voor de scenario's (bv. 50% van de consultaties gebeurt via telegeneeskunde). 

Masterclass 4 - Anticiperen op de toekomst // Een vernieuwend project
Doelstellingen:

 • inleiding tot het concept 'Scenario Planning';
 • Schrijven van mogelijke toekomstscenario's met de logboektechniek;
 • inleiding tot het 'TUBBE'-model.

Masterclass 5 – Een vernieuwend project
Doelstellingen:

 • collectieve denkoefening rond de omzetting van het TUBBE-model;
 • opstellen van een actieplan om een nieuwe governance te starten.

Masterclass 6
De inhoud zal worden bepaald aan de hand van behoeften die worden vastgesteld tijdens de cyclus. Deze sessie is facultatief en kan worden geannuleerd indien de doelstellingen van het eerste deel van de cyclus werden gehaald.

Deel 2: 'PSYCHOSOCIAAL WELZIJN VAN DE MANAGERS EN HUN TEAMS BINNEN DE ROB's/RVT's'

Masterclass 7: Verkennen van de veelvormige impact van de crisis op de teams
Doelen:

 • ondersteunen van de managers bij het teambeheer in een post-crisiscontext;
 • herkennen van de waarschuwingssignalen van laag welbevinden en burn-out binnen de teams en de oorzaken ervan begrijpen;
 • uitvoeren van preventieve acties op persoonlijk, groeps- en organisatieniveau.

Masterclass 8 - Heroverwegen van de rol en de positie van het management en dit integreren in een transformatieproject
Doelstellingen:
•    Naar welke managementstijl(en) moet de voorkeur uitgaan in de post-corona-organisatie? Managers bewustmaken van het psychosociale welzijn van de teams en van psychologische kwetsbaarheid (trauma, rouw, burn-out ...).
•    Welke actiemiddelen moeten worden ingezet voor primaire, secundaire en tertiaire preventie?
•    Identificeren van de essentiële assen voor de goede werking van de teams en deze integreren in een transformatieproject. 

Masterclass 9
De inhoud zal worden bepaald aan de hand van behoeften die worden vastgesteld in de loop van de cyclus. Deze sessie is facultatief en kan worden geannuleerd indien de doelstellingen van het tweede deel van de cyclus werden gehaald.