ADMINISTRATIEVE RECHT (VOOR OCMW'S)

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
210,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
20
Prijs/gereserveerde sessie
3.465,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
21 uren (3 dagen)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Het administratief recht ligt ten grondslag aan de organisatie en werking van lokale en paragewestelijke besturen. Voor ambtenaren is het dus belangrijk dat ze er de basisbeginselen van beheersen. Er moet hen dus een opleiding worden aangeboden die zich op de algemene beginselen van het administratief recht richt. 

Doelstellingen

Het doel van deze opleiding is om de ambtenaren van niveau A, B en C van de Brusselse OCMW's een basiskennis bij te brengen over de beginselen van het administratief recht. 

Doelgroep

De deelnemers zijn personeelsleden van de OCMW's (niveau A, B en C)

Toelatingsvoorwaarden

Niveau A/B/C.

Inhoud

Het administratief recht 

 1. De definities  
 2. De rechtsbronnen 
 3. De wetten van de overheidsdienst  

De plaats van het OCMW in de administratieve organisatie van België

 1. De opdrachten van het OCMW 
 2. Het verband tussen de gemeente en het OCMW
 3. De toenaderingen tussen het OCMW en de gemeente   

De goederen van het OCMW  

De handelingen van het OCMW 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de voornaamste wijzigingen ervan 
 

 1. De vereenvoudiging van de administratieve controle 
 2. De beginselen van goed bestuur  
 3. De werking van het OCMW 
 4. De verkiezingen

De ambtenaren van het OCMW 

 1. De statutaire ambtenaren  
 2. Het contractueel personeel 

Het gebruik van talen 

 1. Het toepassingsgebied van de regels inzake het gebruik van talen 
 2. De verschillende beginselen 
   
Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 09 december 2024.

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.
Hoe inschrijven?

De opleidingsdiensten schrijven hun medewerkers in door een e-mail te sturen naar de contactpersoon, waarbij voor elk ingeschreven medewerker de volgende gegevens worden vermeld:

 • naam en voornaam,
 • geslacht,
 • e-mailadres,
 • taalrol,
 • functie,
 • functieniveau (A/B/C/D/E),
 • dienst.

CONTACTPERSOON

Patrick GILET

Gestionnaire de dossiers clients - Gestionnaire IT
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd

ADMINISTRATIEVE RECHT

Formule
Online
Prijs/deelnemer
210,00 €
Bekijken

ADMINISTRATIEVE RECHT (VOOR GEMEENTELIJKE BESTUREN)

Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
210,00 €
Bekijken