ONTWIKKELEN VAN ZELFVERTOUWEN

Activiteitspool
GEDRAGSCOMPETENTIES
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
210,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
15
Prijs/gereserveerde sessie
2.588,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
Twee dagen van 7 uur opleiding en een halve dag van 4 uur opleiding.
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Zelfvertrouwen is een van de fundamenten voor persoonlijke en professionele ontplooiing. Zelfvertrouwen hebben op het werk betekent vertrouwen op de eigen vaardigheden en het vermogen om een bepaalde taak uit te voeren. Het is de beste manier om het vertrouwen van medewerkers te krijgen.  Een medewerker die geen zelfvertrouwen heeft, heeft doorgaans een laag zelfbeeld, onderschat zijn eigen vaardigheden en vermijdt complexe taken. Dit geeft dan de indruk tegenover zijn team dat hij zijn werk naar anderen probeert door te schuiven. Dat kan leiden tot een onevenwichtige verdeling van de taken binnen een dienst en dus tot interpersoonlijke conflicten. 
Door bij te dragen aan de persoonlijke ontplooiing van de medewerkers van de Brusselse openbare diensten wil de GSOB de inspanningen van de besturen ondersteunen om samenhang binnen de teams te vergroten en het leadership van de dienst- en departementshoofden te ontwikkelen
 

 

Doelstellingen

Aan het einde van de opleidingsmodule moeten de deelnemers in staat zijn om:

•    de grondslagen van zelfbevestiging te ontdekken (hoe eigenwaarde en zelfvertrouwen tot stand komen, hoe deze te ontwikkelen en te bevorderen);
•    zichzelf te beoordelen: 
o    de manieren te identificeren waarmee hij zich uitdrukt, zijn autoriteit doet gelden, met kritiek omgaat, zijn zelfbeeld benadert, enz.  
o    kennis te hebben van zijn zwakke punten en mogelijk pistes voor verbetering;
o    zijn fysieke en emotionele reacties te identificeren wanneer geconfronteerd met een nieuwe professionele uitdaging (nieuwe taken, nieuw project, enz.);
o    een realistisch zelfbeeld, gebaseerd op de omstandigheden, te ontwikkelen;
•    een zelfverzekerde houding aan te nemen en te tonen (theatertechnieken, lichaamshouding, stem, …);
•    een "actieplan" op te stellen op basis van doelstellingen inzake cognitieve en gedragsmatige vooruitgang voor zelfvertrouwen.

Doelgroep

De deelnemers zijn personeelsleden van instellingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opdrachten van openbaar nut uitvoeren, met name:

-    de gemeenten; 
-    de OCMW's;
-    de intercommunales; 
-    de gemeentebedrijven; 
-    het IRIS-ziekenhuisnetwerk; 
-    de rusthuizen en openbare rust- en verzorgingsinstellingen; 
-    de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten; 
-    de politiezones; 
-    de Brusselse gewestelijke en gemeenschapsbesturen (Actiris, ...);
-    de instellingen van gewestelijk belang; 
-    de verenigingen van gewestelijk belang; 
-    de openbare vastgoedmaatschappijen; 
-    de Berg van Barmhartigheid; 
-    de verenigingen of vennootschappen van publiek recht. 
 

Inhoud
 • de mechanismen van zelfvertrouwen: wat is zelfvertrouwen? Welke verbanden zijn er tussen zelfvertrouwen en eigenwaarde? Wat is onzekerheid en wat veroorzaakt dit? enz.;
 • de gevolgen van een te laag of te hoog zelfvertrouwen;
 • houdingen die nadelig zijn voor de eigenwaarde herkennen bij zichzelf en anderen, positieve en solidaire houdingen ontdekken;
 • evaluatievragenlijst over eigenwaarde en zelfvertrouwen: opmaken van een individuele balans omtrent eigenwaarde, zelfvertrouwen en de manier om zich uit te drukken; bewustwording van het zelfbeeld;
 • eigenwaarde ontwikkelen: opbouwen van het zelfbeeld, zelfmotivering en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover voorbije en huidige ervaringen; beheersen van spontane schadelijke gedachten en die van anderen, enz.;
 • praktijkgericht werken rond het beheersen van gevoelens van angst en onzekerheid;
  • een realistisch beeld kunnen uitdrukken van zijn professionele vaardigheden, met inbegrip van een nieuwe professionele uitdaging;
  • een "solide houding" aannemen tegenover kritiek en pogingen tot destabilisering;
  • werken aan het natuurlijke charisma en autoriteit; een context van zekerheid ontwikkelen;

•    praktijkgericht werken aan het vermogen om een klimaat van vertrouwen over te brengen in zijn professionele omgeving;
•    praktijkgericht werken aan de opstelling van een "actieplan" op basis op basis van doelstellingen inzake cognitieve en gedragsmatige vooruitgang voor zelfvertrouwen.
 

Beschikbaarheid in de catalogus

tot en met 31.07.2025

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.
Hoe inschrijven?

De opleidingsdiensten schrijven hun medewerkers in door een e-mail te sturen naar de contactpersoon.

CONTACTPERSOON

Patrick GILET

Gestionnaire de dossiers clients - Gestionnaire IT
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd

ASSERTIVITEIT EN EFFICIËNT DIALOGEREN

Formule
Online
Prijs/deelnemer
200,00 €
Bekijken

ASSERTIVITEIT EN EFFICIËNT DIALOGEREN

Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
200,00 €
Bekijken