seminarie

 

HET OPENBAAR AMBT ONDERSTEUNEN, DAT ZIT IN ONS DNA!

Het doel van de GSOB is om de Brusselse plaatselijke besturen te ondersteunen in hun wil om een goede governance en een strategisch en geïntegreerd overheidsbeleid te ontwikkelen. 

Ze laat toe de competenties te versterken van de ambtenaren die bij de besturen werken alsook de prestaties van de diensten uit te breiden door te voorzien in begeleiding bij de implementering van tools, beheerprocessen en opleidingen.