Wij zoeken een pedagogisch coördinator/coördinatrice (m/v/x) - Pool 'Preventie & veiligheid' (voltijds contract voor onbepaalde duur)

Uw taken en verantwoordelijkheden:

Analyseren van de opleidingsbehoeften die in het gewestelijk preventie- en veiligheidsplan zijn vastgesteld, uitwerken van nieuwe programma's en bijwerken van de catalogus

 • Samenzitten met de verantwoordelijken van Brussel Preventie & Veiligheid en met de deskundigen van de preventie- en veiligheidsketen
 • Duidelijk inzicht verkrijgen in de doelstellingen en de oorsprong van de vraag
 • Ontwikkelen van een methodologisch en pedagogisch referentiekader en bepalen van het profiel van de lesgever
 • Opstellen van bestekken
 • Selecteren van partners

Garanderen van de kwaliteit van de lessen

 • Analyseren van de evaluaties
 • Ontmoeten van de lesgevers
 • Nagaan in welke mate de aangeboden diensten, de pedagogische en organisatorische kwaliteit van de aangeboden opleidingen overeenstemmen met het bestek.
 • Correctieve acties voorstellen

Opvolgen van en rapporteren over de opleidingen binnen de pool 'preventie & veiligheid'

 • Bijwonen van de werkgroep van Brussel Preventie & Veiligheid
 • Gegevens verzamelen die nuttig kunnen zijn voor de kennis van de sectoren en de opleidingen
 • Regelmatig de directie van de GSOB en van BPV informeren over de voortgang van de projecten

Gedragscompetenties:

 • Analyseren:
  U identificeert heel precies de opleidingsbehoeften van de administraties.
  U bestudeert de doelstellingen van het gewestelijk plan en de dagelijkse realiteit van professionals in de betreffende sector.

   
 • Structureren van uw werk:
  In overleg met BPV en uw meerderen definieert u de belangrijkste stappen en prioriteiten voor de realisatie van uw activiteiten en/of doelstellingen, met een optimaal gebruik van de nodige middelen (ruimte, budget, andere beperkingen).

   
 • Communiceren (vergaderingen, e-mails, presentaties, rapporten)

Technische competenties en ervaring:

 • Bachelor of master, richting humane wetenschappen
   
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de opleidingssector en/of ervaring in de sector van preventie, veiligheid, hulpverlening, sociale integratie, grotestedenpolitiek ...
   
 • Kennis van plaatselijke en eventueel gewestelijke overheidsstructuren is een troef
 • Mondelinge taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands
   
 • Zeer vlot gebruik van de Windows-omgeving, de verschillende browsers en de softwarepakketten MS Office en Open Office

Wil u graag deel uitmaken van ons team? Stuur uw cv en sollicitatiebrief uiterlijk tegen 10 décember 2021 om 17.00 uur naar de heer Arnaud DAUGNAIX (adaugnaix@erap-gsob.brussels). De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een schriftelijke test (op 17 of 20 december) in te dienen. Degenen die ten minste 60% van de punten voor de schriftelijke test hebben behaald, worden uitgenodigd voor een gesprek (tijdens de tweede heflt van januari 2022).

De GSOB verwelkomt diversiteit en bevordert gelijke kansen. Hebt u een handicap of een medische bijzonderheid die ons noodzaakt om onze selectieprocedure aan te passen en/of u specifieke tools ter beschikking te stellen? Aarzel niet om contact met ons op te neme n, we kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen.

printbare versie