We zijn op zoek naar een Beheerder van governanceprojecten (m/v/x) COD - voltijds

 

De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) werd opgericht om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de plaatselijke en (para)gewestelijke besturen van het Brussels Gewest. Haar teams werken dag in dag uit met de actoren op het terrein om de besturen te ondersteunen bij de uitdagingen van kwaliteitsvol, efficiënt en transparant overheidsbeheer.

De dienst Governance van de GSOB heeft als opdracht de besturen te ondersteunen bij de implementatie van instrumenten, governanceprocessen en personeelsbeheer in overeenstemming met het strategisch plan van de organisaties. Onze projectbeheerders bieden gepersonaliseerde ondersteuning op het vlak van transversale strategische planning, interne controle, geïntegreerd hr-management, project- of teambeheer.

We werken nauw samen met coaches die experts zijn op hun vakgebied. Ieder coachingprogramma wordt voorafgegaan door een zorgvuldige analyse van wat er al bestaat en van de problemen en de risico's die moeten worden aangepakt. We ontwikkelen governancegerichte instrumenten, aangepast aan de specifieke kenmerken van het Brusselse lokale en gewestelijke openbaar ambt.

Als beheerder van governanceprojecten werkt u samen met een enthousiast team in een voortdurend veranderende omgeving.

 

Uw hoofdopdrachten

 1. U begeleidt de besturen bij hun strategische transversale en hr-benadering en bij het opzetten van een interne controle.

 • U luistert naar de verschillende partijen en analyseert de behoeften, risico's en aandachtspunten.
 • U bepaalt de doelstellingen, het begeleidingsplan, de termijnen en de te leveren prestaties.
 • U mobiliseert en verenigt de belanghebbenden en faciliteert het verandermanagement tijdens de hele duur van de begeleidingsprojecten.
 • U zorgt voor de ontwikkeling, implementatie en voortdurende verbetering van uw begeleidingsprojecten.
 • U beheert en evalueert uw projectenportefeuille en doet voorstellen voor verbetering.
 • U communiceert regelmatig over de voortgang van uw projecten.
 • U coacht de directiecomités bij de ontwikkeling van een hr-actieplan en de operationalisering ervan.
 • U werkt in teamverband aan de continue ontwikkeling van het coachingsysteem in het kader van de innovatiestrategie.
 • U stelt bestekken op voor de uit te schrijven projecten en analyseert de offertes.

 

 1. U ontwikkelt instrumenten en ondersteunt de besturen bij de implementatie ervan.

 • U legt de behoeften van klanten vast en vertaalt die naar oplossingen.
 • U traint en coacht de directiecomités, de hiërarchische lijn en de ambtenaren inzake het gebruik van de tools 'Columbus' (software om functiebeschrijvingen op te stellen) en 'Strat&gov' (software om het TSP te delen en op te volgen).
 • U ontwikkelt les- en leermateriaal om het gebruik van deze tools te vergemakkelijken.
 • U organiseert en leidt sessies voor de 'usergroup'.

 

 1. U activeert het interne en externe netwerk.

 • U draagt bij aan de uitbouw van een netwerk van experts.
 • U activeert werkgroepen.
 • U neemt deel aan de hr-platformen van de gemeenten en OCMW's.
 • U organiseert thematische workshops gericht op governance en human resources.

 

 1. U ondersteunt de implementatie van het systeem voor competentievalidatie binnen de lokale overheden.

 

 1. U volgt de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van governance en hr-management.

 

Vereist profiel:

Gedragscompetenties:

 • Optreden als ambassadeur/ambassadrice en het veranderingsproces aansturen.
 • Begeleiden en coachen.
 • Samenwerken en werken in teamverband om doelstellingen te bereiken.
 • Het werk structureren en resultaatgericht zijn met een constante zorg voor kwaliteit.
 • De verschillende elementen van een situatie analyseren om de context, de dynamiek ervan te begrijpen, en verduidelijking brengen en aanbevelingen doen.
 • Een netwerk uitbouwen en een positief resultaat voor alle partijen tot stand brengen.
 • Integer en professioneel handelen.

 

Technische competenties en ervaring:

 • Een bachelor- of masterdiploma.
 • Een certificaat of een hoger diploma met betrekking tot projectmanagement, management, strategische planning, interne controle of hr-management is een pluspunt.
 • U hebt minstens 3 jaar ervaring op het vlak van projectbeheer.
 • Ervaring in IT-projectmanagement is een pluspunt.
 • Kennis van plaatselijke en eventueel gewestelijke openbare structuren is een troef.
 • U kunt werken in een tweetalige omgeving.
 • Grondige kennis van de Windows-omgeving, de verschillende browsers en de softwarepakketten MS Office en Open Office.

 

Wij bieden:

 • Een contract van onbepaalde duur binnen een dynamisch team. 
 • Een loon van € 3300 bruto, dat na een jaar en bij positieve evaluatie wordt verhoogd.
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar vervoer enz.).
 • Extralegaal verlof.
 • Een mogelijkheid tot structureel telewerk.
 • Ontwikkeling van competenties door permanente bijscholing.

 

Wilt u graag deel uitmaken van ons team?  Stuur uw cv en motivatiebrief naar mevrouw Valérie DIERKENS (vdierkens@erap-gsob.brussels) voor 20 maart 2022.

 

De GSOB verwelkomt diversiteit en bevordert gelijke kansen. Hebt u een handicap of een medische bijzonderheid die ons noodzaakt om onze selectieprocedure aan te passen en/of u specifieke tools ter beschikking te stellen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen.