BEDRIJFSEERSTEHULP (Overheidsopdracht in vernieuwing)

Activiteitspool
TEAMBEHEER
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
175,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
15
Duur van de opleiding
18 uren gespreid als volgt: 2 dagen (8u30-16u30) + 1 halve dag (8u30-12u30)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De Codex over het welzijn op het werk (KB van 28/04/2017, Boek I, Titel 5 en bijlage I.5-1) stelt de verplichtingen van de werkgevers vast inzake eerste hulp alsook de modaliteiten voor de opleiding van de hulpverleners.

Met het programma dat aan de GSOB wordt voorgesteld, kunnen deelnemers die voor het examen slagen (dat deel uitmaakt van de opleiding), hun brevet van hulpverlener behalen.

(De GSOB organiseert ook de verplichte (twee)jaarlijkse bijscholing zodat de houders van het brevet van hulpverlener hun brevet kunnen behouden. Alle ambtenaren die houder zijn van een geldig brevet van hulpverlener kunnen die bijscholing volgen.)

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot alle ambtenaren van de gemeenten, de OCMW’s, de politiezones en de (para) gewestelijke instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Pedagogische methoden

Naast de nodige theorie zijn de lessen resoluut praktijkgericht opdat elke deelnemer zich de levensreddende gebaren eigen zou kunnen maken en ze zou beheersen. Aangepast materieel laat toe te oefenen in omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen.

De basisopleiding wordt afgerond met een evaluatie (meerkeuzevragenlijst en praktische oefeningen). Om het brevet van hulpverlener te behalen moeten de deelnemers aan de opleiding aanwezig zijn tijdens de lessen en slagen voor het examen.

Inhoud

De inhoud beantwoordt aan de inhoud die wordt vastgesteld in de Codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de eerste hulp die wordt verleend aan werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of onwel worden.

 • Basisprincipes 
  • Rol van de hulpverlener 
  • Presentatie van het materieel 
  • Wettelijk kader en verplichtingen 
  • Principes op het vlak van hygiëne 
  • Analyse van de situatie en de omstandigheden met als doel de passende maatregelen te nemen 
  • Zorg inzake comfort om slachtoffers te verplaatsen en te evacueren 
 • De vitale functies ondersteunen 
  • Eerste hulp voor een bewusteloos slachtoffer en/of een slachtoffer dat lijdt aan stuiptrekkingen 
  • Eerste hulp voor een slachtoffer met ademnood (inclusief luchtwegobstructie) 
  • De toestand van een slachtoffer met pijn in de borst herkennen 
  • Cardiopulmonale reanimatie 
 • Andere afwijkingen 
  • De symptomen van een ernstige aandoening (bv. aandoeningen van het ademhalingsstelsel, het zenuwstelsel en vergiftiging) herkennen en eerste hulp 
  • Toestand van shock: tekenen, symptomen en eerste hulp 
  • Houdingen van de hulpverlener 
  • Actief wachten op de hulpdiensten 
 • Theoretisch en praktisch examen

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON

Patrick GILET

Gestionnaire de dossiers clients - Gestionnaire IT
Misschien bent u hierin ook geïnteresseerd