ONTWIKKELEN LEADERSHIP - DE COMMUNICATIE VAN DE MANAGER ( Het opleidingsprogramma "Ontwikkelen leadership" (6 modules) wordt momenteel vernieuwd.)

Activiteitspool
TEAMBEHEER
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
200,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
12
Prijs/gereserveerde sessie
1.965,00 €
Prijs/sessie op maat
Neem contact met ons op
Duur van de opleiding
2 dagen (8u30-16u30)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

De GSOB heeft verschillende modules ontwikkeld die elk inzoomen op een aspect van het thema "leadership". Ze zijn grotendeels afgestemd op de leden van de hiërarchische lijn van de Brusselse plaatselijke en (para)gewestelijke besturen. De modules staan los van elkaar en zijn complementair:

 • Manager zijn in het openbaar ambt
 • Een koers bepalen, doelstellingen vastleggen en taken delegeren
 • Het team coördineren en conflicten beheren
 • De communicatie van de manager
 • Projectbeheer
 • Omgaan met verandering

Deze fiche betreft de module “De communicatie van de manager”.

Doelstellingen

De efficiëntie van een verantwoordelijke is onder meer gebaseerd op heldere, volledige en relevante communicatie. De opleiding heeft tot doel om teammanagers van niveau A, B of C te helpen hun communicatieskills aan te scherpen en hun communicatie af te stemmen op de context en op de gesprekspartners.

Pedagogische methoden

Er komen enkele theoretische basisconcepten aan bod, maar de opleiding is vooral praktijkgericht.

De deelnemers worden regelmatig uitgenodigd om hun terreinervaring te delen zodat die als voedingsbodem kan worden gebruikt om de materie te verkennen en goede praktijken aan te leren.

Het gebruik van uiteenlopende dragers bevordert het leerproces en stimuleert de persoonlijke betrokkenheid.

Daarnaast wordt aan de cursisten gedurende de hele opleiding voorgesteld om een individueel actieplan uit te werken om na hun opleiding kennisoverdracht op de eigen werkplaats te bevorderen.

Inhoud

Een bekwaam manager is een goede communicator, die in staat is om zijn communicatie aan te passen aan de omstandigheden, de context, de situatie en de persoonlijkheid van zijn gesprekspartner. Tijdens deze twee opleidingsdagen komen teamverantwoordelijken meer te weten komen over communicatie in het algemeen, en vooral over communicatie als managementtool, waardoor ze hun taken professioneel en met respect voor hun medewerkers kunnen uitvoeren. De deelnemers leren verschillende technieken die bijdragen tot de ontwikkeling van een aangename werksfeer binnen hun team.

De basisprincipes van de communicatie

 • Verbale en non-verbale taal
  Onderscheid en nood aan samenhang
 • Filters en obstakels bij communicatie 
  Persoonlijke ervaring, culturele of generationele verschillen, beroepssituaties, vooroordelen, ...
 • Gedrag dat bijdraagt tot geslaagde communicatie
  Welwillendheid, empathie, assertiviteit, openheid, ...

Communicatietypes en -stijlen

 • Communicatietypes
  Horizontale communicatie, verticale communicatie, transversale communicatie
 • Definitie en kenmerken van de verschillende communicatiestijlen
  Vluchten, confrontatie, manipulatie, co-constructie, ...
 • Communicatiestijlen van de manager
  Sturend, aanmoedigend, coachend, delegerend
 • Identificatie van de eigen communicatiestijl
  Vragenlijst van Blake & Mouton

Stilstaan bij de context

 • Omstandigheden van de communicatie
 • Aanpassing van de communicatie aan de institutionele cultuur, generationele en culturele verschillen, de hiërarchische plaats van de gesprekspartner, ...
 • Beheer van de communicatie in het team
  Respectregels, aanvaarding van verschillen, vertrouwensklimaat
 • Omkaderings- en bijsturingsgesprek

Rekening houden met de gesprekpartner

 • Actief en empatisch luisteren
 • Assertiviteit en constructieve feedback
  Voorbereiding en technieken
Beschikbaarheid in de catalogus

Beschikbaarheid (bij voldoende inschrijvingen) en voorwaarden gegarandeerd tot 1er septembre 2023. 

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.