BEGROTINGSBOEKHOUDING VOOR OCMW-VOORZITTER, OCMW-SECRETARIS EN OCMW-ONTVANGER (Overheidsopdracht in vernieuwing)

Activiteitspool
BESTUUR EN ORGANISATIE
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
0,00 €
Max. aantal deelnemers/sessie
20

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.

CONTACTPERSOON