We zijn op zoek naar een Projectbeheerder Governance (M/V/X)

Voltijds contract voor onbepaalde duur

 

Uw taken en verantwoordelijkheden:

U begeleidt de besturen bij hun transversale strategische, HR- en NWOW-benadering en bij het opzetten van een interne controle.

 • U luistert naar de verschillende partijen en analyseert de behoeften, risico's en aandachtspunten.
 • U bepaalt de doelstellingen, het begeleidingsplan, de termijnen en de te leveren prestaties.
 • U mobiliseert en verenigt de belanghebbenden en faciliteert het verandermanagement tijdens de hele duur van de begeleidingsprojecten.
 • U zorgt voor de ontwikkeling, implementatie en voortdurende verbetering van uw begeleidingsprojecten.
 • U beheert en evalueert uw projectenportefeuille en doet voorstellen voor verbetering.
 • U communiceert regelmatig over de voortgang van uw projecten.
 • U begeleidt de directiecomités bij het uitwerken en operationaliseren van plannen (transversaal strategisch plan, NWOW-plan, HR-plan).
 • U werkt in teamverband aan de voortdurende ontwikkeling van het coachingsysteem in het kader van de innovatiestrategie.
 • U stelt bestekken op voor de uit te schrijven projecten en analyseert de offertes.

U ontwikkelt instrumenten en ondersteunt de besturen bij de implementatie ervan.

 • U legt de behoeften van klanten vast en vertaalt die naar oplossingen.
 • U traint en coacht de directiecomités, de hiërarchische lijn en de ambtenaren inzake het gebruik van de tools 'Columbus' (software om functiebeschrijvingen op te stellen) en 'Strat&Gov' (software om de strategische plannen te sturen).
 • U ontwikkelt lesmateriaal en leermiddelen om het gebruik van deze tools te vergemakkelijken.
 • U organiseert en leidt sessies voor de 'user group'.

U activeert het interne en externe netwerk.

 • U draagt bij aan de uitbouw van een netwerk van experts.
 • U activeert werkgroepen.
 • U neemt deel aan de HR-platformen van de gemeenten en de OCMW's.
 • U organiseert thematische workshops gericht op governance en HR.

U ondersteunt de implementatie van het systeem voor competentievalidatie binnen de plaatselijke besturen.

U volgt de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van governance en HRM op.

 

Profiel:

Verwachte gedragscompetenties:

 • Optreden als ambassadeur/ambassadrice en het veranderingsproces aansturen
 • Begeleiden en coachen
 • Samenwerken en in teamverband werken om doelstellingen te bereiken
 • Het werk structureren en resultaatgericht zijn met een constante zorg voor kwaliteit
 • De verschillende elementen van een situatie analyseren om de context, de dynamiek ervan te begrijpen, en verduidelijking brengen en aanbevelingen doen
 • Een netwerk uitbouwen en een positief resultaat voor alle partijen tot stand brengen
 • Integer en professioneel handelen

Verwachte technische competenties en ervaring:

 • Een masterdiploma
 • Een certificaat of een diploma hoger onderwijs met betrekking tot projectbeheer, management, strategische planning, interne controle, HRM of NWOW is een pluspunt
 • Minstens 3 jaar ervaring op het vlak van projectbeheer
 • Ervaring in IT-projectbeheer is een pluspunt
 • Kennis van plaatselijke en eventueel gewestelijke openbare structuren is een pluspunt
 • In staat te werken in een tweetalige omgeving (NL/FR)
 • Grondige kennis van de Windows-omgeving, de verschillende browsers en de softwarepakketten MS Office en Open Office

 

Wij bieden:

 • Een zinvolle baan
 • Een contract van onbepaalde duur binnen een dynamisch team 
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar vervoer, enz.)
 • Extralegaal verlof
 • Telewerk
 • Ontwikkeling van competenties door permanente bijscholing

 

Wilt u graag deel uitmaken van ons team? Stuur dan uw motivatiebrief met gedetailleerd cv via e-mail naar mevr. Aline VERMOTE, hoofd van de dienst Consultancy en Coaching - Bestuursondersteuning (avermote@erap-gsob.brussels) uiterlijk tegen 3 maart 2023.

 

De GSOB verwelkomt diversiteit en bevordert gelijke kansen. Hebt u een handicap of een medische bijzonderheid die ons noodzaakt om onze selectieprocedure aan te passen en/of u specifieke tools ter beschikking te stellen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen.