De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur is een belangrijke partner van de Brusselse plaatselijke besturen.

Zij begeleidt hen op hun pad naar uitmuntend openbaar bestuur.

De GSOB biedt dus naast consultancy en coaching ook gratis tools en een brede opleidingencatalogus aan.

De programma's zijn volledig afgestemd op de governance en de opdrachten van de overheid.

Dankzij de kwaliteit van haar diensten en de ernstige begeleiding die ze biedt, hebben vele openbare Brusselse structuren hun vertrouwen geschonken aan de GSOB.

 

réunion site web

 

 

Gemeentelijke en gewestelijke overheden
OCMW's
Politiezones
Iris Ziekenhuizen
Instellingen van algemeen belang
Paragemeentelijke en paragewestelijke VZW's

Publications

Brochures
Strijd tegen sociale dumping via overheidsopdrachten
Video's
Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheid
Rapporten
Jaarverslag 2018
Thumbnail
Bestand
Brochures
Mensenhandel: signalen herkennen
Thumbnail
Het herkennen van tekenen van mensenhandel is belangrijk om dit misdrijf te bestrijden. Bijgevolg vormen we mensen die mogelijks geconfronteerd worden met dergelijke situaties en stellen we parallel een brochure voor om elkeen te sensibiliseren.
Statuten en regelgeving
Opleidingen gesubsidieerd door BPV - Lijst voor 202
Statuten en regelgeving
Overeenkomst van aansluiting aankoopcentrale GSOB
Brochures
Preventie-beroepen in de gemeentebesturen
Statuten en regelgeving
Reglement kosteloosheid BPV
Thumbnail
Reglement voor de kosteloosheid van de opleidingen gesubsidieerd door Brussel Preventie & Veiligheid.
Statuten en regelgeving
Reglement kosteloosheid opleiding SELOR+
Thumbnail
Bestand
Reglement voor de kosteloosheid van de opleidingen ter voorbereiding op taalexamen SELOR.
Statuten en regelgeving
Statuten
Thumbnail
Bestand