MENSENHANDEL: DETECTIE EN DOORVERWIJZING VAN SLACHTOFFERS

Activiteitspool
PREVENTIE EN VEILIGHEID
Formule
Face-to-face
Prijs/deelnemer
50,00 €
Gratis onder voorwaarde
Max. aantal deelnemers/sessie
16
Duur van de opleiding
1 namiddag (13u00-16u45)
Beschrijving van de opleiding
Introduction

Mensenhandel is een moderne, verdoken vorm van slavernij. Heel wat gevallen van criminele uitbuiting blijven nog steeds onder de radar waardoor er niets aan gedaan wordt. De slachtoffers worden verder uitgebuit en de criminelen blijven de touwtjes strak in handen houden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dan ook besloten om de problematiek als een veiligheidsprioriteit in zijn Globaal Veiligheids- en PreventiePlan op te nemen.

Tijdens uw werk (zij het tijdens een inspectie, een controle, een interventie, een gesprek, een huisbezoek enz.) kunt u - zonder dat u het weet - geconfronteerd worden met gevallen van mensenhandel. Deze opleiding wil u de nodige bagage geven om die situaties te herkennen en te handelen als u er getuige van bent.

De opleiding is opgesteld in samenwerking met Pag-Asa, een gespecialiseerde dienst voor slachtoffers van mensenhandel. Ze wordt door een lesgever van Pag-Asa gegeven.

Doelstellingen
 • Bepalen wat mensenhandel is, zowel conceptueel als concreet (verschillende soorten mensenhandel, gevoelige sectoren, huidige fenomenen in Brussel enz.)
 • De situatie van de slachtoffers begrijpen
 • De signalen (indicatoren) herkennen wanneer men met een situatie van mensenhandel te maken heeft
 • Het netwerk kennen
 • Bepalen hoe we kunnen optreden (binnen het kader van iemands functie)
 • Kennismaken met andere professionele actoren en hun opdrachten en werkomgeving in kaart brengen
Doelgroep
 • Inspecteurs werkgelegenheid, huisvesting, stedenbouw, gezondheid, hygiëne, milieu, werven enz.
 • Inspecteurs van politie binnen de interventiedienst of de wijkdienst (de opleiding is erkend door de Nationale Politieacademie)
 • Maatschappelijk werkers van het OCMW, de maatschappelijke gemeentediensten, de preventiediensten, huisvestingsmaatschappijen en -diensten enz.
Pedagogische methoden

De opleiding is gebaseerd op een actieve pedagogie en activeert de collectieve intelligentie. Tijdens de namiddag worden afwisselend verschillende pedagogische middelen gebruikt : een quiz, bekijken van filmpjes, rollenspellen, individuele reflectiemomenten en uitwisselingen in groepjes gevolgd door debriefings enz.

Als mogelijk, zijn de groepjes samengesteld uit ambtenaren die verschillende functies uitoefenen. Die interdisciplinariteit verrijkt de uitwisselingen binnen de groep en met de lesgeefster.

Inhoud
 • Kernbegrippen:
  • Het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel
  • Definitie van mensenhandel
  • De verschillende soorten mensenhandel + concrete voorbeelden en gevoelige sectoren
 • De slachtoffers van mensenhandel: profielen en trajecten
 • Detectie van mensenhandel:
  • Enkele indicatoren
  • Observatiemiddelen (aansluitend op uw opdrachten)
 • De grote lijnen van de procedure om slachtoffers te beschermen
 • Het netwerk voor de strijd tegen mensenhandel
  • Bestaande actoren
  • Focus op Pag-Asa, Brussels centrum gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van slachtoffers
  • Hoe kunnen we het netwerk mobiliseren / de vastgestelde gevallen doorgeven

Volgende geplande sessies

Geen sessie gepland op dit moment.
Hoe inschrijven?

De opleidingsdiensten schrijven hun medewerkers in door een e-mail te sturen naar de contactpersoon, waarbij voor elk ingeschreven medewerker de volgende gegevens worden vermeld:
- naam en voornaam,
- geslacht,
- rijksregisternummer,
- e-mailadres,
- taalrol,
- functie / rol in crisissituaties,
- functieniveau (A/B/C/D/E),
- dienst.
+ voor personeelsleden van politiezones:
- CALog of operationeel,
- indentificatienummer (indien van toepassing),
- graad (indien van toepassing).

CONTACTPERSOON

Filiz KOCATEPE

Gestionnaire de dossiers clients