De Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur is een belangrijke partner van de lokale Brusselse overheidsbesturen. Zij begeleidt hen in hun streven naar uitmuntend openbaar bestuur. De GSOB biedt hen consultancy en coaching aan, alsook een ruime catalogus van opleidingen. 

 

                                                   Wij zoeken een beheerder klantendossiers (M/V/X)

                                                                             Dienst Secretariaat

                                                  (Vervangingscontract ziekte – 4 maanden minimum)

 

Uw activiteiten: 

 • U volgt de opleidingsaanvragen van de administraties op, vanaf de informatie-aanvraag, de inschrijving, het beantwoorden van vragen, de uitnodigingen, de opvolging van aanwezigheden, het verzamelen van nuttige documenten tot en met de facturering. U bent de facilitator voor onze klanten/administraties.
 • U verwelkomt, informeert en begeleidt de leden van opleidingsdiensten, stakeholders, bezoekers en studenten, en dit zowel telefonisch als face-to-face.
 • U bereidt de opleidingsdagen voor: u zorgt voor de nodige materialen, reserveert de lokalen, de catering, enz.
 • U stelt documenten op (standaardbrieven, attesten, facturen, enz.) op basis van gegeven instructies en standaardprocedures en werkt deze bij.
 • U beheert alle gegevens betreffende de opleidingssessies (centraliseren, uitnodigen, aanpassen, klasseren en archiveren van de deelnemerslijsten).
 • U maakt een samenvatting van de opmerkingen en berekent aan de hand van de evaluatieformulieren de tevredenheidsscores, en geeft die vervolgens door aan de pedagogisch verantwoordelijke.
 • U maakt statistieken op van de evaluaties van de opleidingen en werkt deze regelmatig bij.


Uw gedragscompetenties: 

 • U bent de dynamische ambassadeur van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur voor haar klanten/administraties.
 • U bent oplossingsgericht en begeleidt hun personeel bij hun inschrijving en deelname aan onze opleidingsprogramma's.
 • U treedt op als schakelpunt tussen deelnemers, lesgevers, de pedagogisch verantwoordelijke en de administraties.
 • U draagt uw steentje bij tot de tevredenheid van de administraties en tot het vertrouwen van onze institutionele, administratieve en politieke partners. 


Uw technische competenties en ervaring: 

 • Zeer vlot gebruik van de Windows-omgeving, de verschillende browsers en de softwarepakketten MS Office en Open Office
 • Mondelinge taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands
 • Ervaring in een administratieve of onthaalfunctie is een troef.


Zin in deze uitdaging? Stuur dan uw motivatiebrief met gedetailleerd cv via e-mail naar Mevr. Lamia MALLOULI, verantwoordelijke Dienst Secretariaat (lmallouli@erap-gsob.brussels), en dit ten laatste op 10 juli 2021.

Gewenst in dienst aantreden op 1 september 2021.

 

De GSOB verwelkomt diversiteit en bevordert gelijke kansen. Hebt u een handicap of een medische bijzonderheid die ons noodzaakt om onze selectieprocedure aan te passen en/of u specifieke tools ter beschikking te stellen? Aarzel niet om contact met ons op te neme n, we kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen.

Afdrukbare versie