Wij zoeken een pedagogisch coördinator/coördinatrice (m/v/x) COD - voltijds

 

De pedagogische dienst ontwikkelt nieuwe opleidingen en/of begeleidingsprogramma's (inhoud, methodologie, modaliteiten), stemt bestaande programma's af op de specifieke vereisten van het terrein en werkt de opleidingscatalogus bij. De pedagogische coördinatoren/coördinatrices zijn ware meesters in het verbinden van de verschillende politieke partners (Brusselse regering, conferentie van burgemeesters, ...), institutionele partners (gewestelijke instellingen, intergemeentelijke werkgroepen,...), lokale besturen en academische partners/lesgevers, en ze voorzien in de opleidingsbehoeften van lokale en gewestelijke besturen. Naast het ontwikkelen van de opleidingen uit de catalogus, centraliseren ze aanvragen voor opleidingen op maat en ontwikkelen ze gepersonaliseerde programma's voor de besturen die dit wensen. Tot slot werken de pedagogische coördinatoren/coördinatrices nauw samen met de projectbeheerders van de dienst "Governance-ondersteuning" om een coherent begeleidings- en opleidingsaanbod samen te stellen.

 

Uw taken en verantwoordelijkheden

Analyseren van de opleidingsbehoeften van de GSOB-doelgroepen, ontwikkelen van nieuwe opleidingsprogramma's en bijwerken van de catalogus:

 • Vergaderen met politieke belanghebbenden, bestuurskaders, dienst- en afdelingshoofden en opleidingsverantwoordelijken;
 • Duidelijk inzicht krijgen in de doelstellingen en herkomst van de vraag;
 • Ontwikkelen van een methodologisch en pedagogisch referentiekader en bepalen van het profiel van de lesgever;
 • Opstellen van bestekken en analyseren van offertes.

Garanderen van de kwaliteit van de opleidingen:

 • Overleggen met de lesgevers;
 • Analyseren van de evaluaties;
 • Nagaan in welke mate de aangeboden diensten, de pedagogische en organisatorische kwaliteit van de aangeboden opleidingen overeenstemmen met het bestek;
 • Voorstellen van correctieve acties.

Deelnemen aan de coördinatie en ontwikkeling van de schoolactiviteiten: 

 • Voorleggen van de projecten van het pedagogisch team aan de directie en de raad van bestuur;
 • Communiceren over opleidingsbehoeften, onderhouden van contacten met het team "Governance-ondersteuning", detecteren van administratieve problemen die worden ondervonden door besturen-klanten

 

Verwachte gedragscompetenties:

 • Analyseren: u identificeert heel precies de opleidingsbehoeften van de besturen. U doet kennis op over de dossiers. U detecteert mogelijke moeilijkheden;
 • U structureert uw werk: in overleg met de verantwoordelijke van de pedagogische dienst en/of de directie, definieert u de belangrijkste stappen en prioriteiten voor het uitvoeren van uwe activiteiten en/of doelstellingen, met een optimaal gebruik van de nodige middelen (ruimte, budget, andere beperkingen);
 • Communiceren;
 • U ontwikkelt een visie: in samenwerking met de verantwoordelijke van de pedagogische dienst en/of de directie en de vergaderingen van de GSOB, ontwerpt en ontwikkelt u acties/feiten, op middellange/lange termijn om de ontwikkeling van de school regelmatig bij te stellen. In deze optiek plaatst u deze acties/feiten in een bredere context.

 

Technische competenties en ervaring:

 • Bachelor of master, richting humane wetenschappen;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de sector van volwasseneneducatie;
 • Een sterke belangstelling voor digital learning, innovaties en nieuwe onderwijstechnologieën (andragogie);
 • Ervaring op het vlak van digital learning is een pluspunt;
 • Kennis van lokale en eventueel gewestelijke openbare besturen is een troef;
 • Mondelinge taalvaardigheid in het Frans en het Nederlands;
 • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;
 • Zeer vlot gebruik van de Windows-omgeving en de verschillende programma's van het softwarepakket MS Office.

 

Wil u graag deel uitmaken van ons team? Stuur uw cv en sollicitatiebrief uiterlijk tegen 24 mei 2021 om 11.00 uur naar de heer Arnaud DAUGNAIX (adaugnaix@erap-gsob.brussels). De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een schriftelijke test in te dienen. Degenen die ten minste 60% van de punten voor de schriftelijke test hebben behaald, worden uitgenodigd voor een gesprek, dat zal plaatsvinden op 24 of 25 juni 2021.

De GSOB verwelkomt diversiteit en bevordert gelijke kansen. Hebt u een handicap of een medische bijzonderheid die ons noodzaakt om onze selectieprocedure aan te passen en/of u specifieke tools ter beschikking te stellen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we kunnen samen nadenken over mogelijke oplossingen.