Samenstelling


De GSOB is een vzw waarvan de effectieve leden in 3 categorie├źn thuishoren.

 • Categorie A
  De Brusselse gemeenten en OCMW's, vertegenwoordigd door hun burgemeester of voorzitter.
   
 • Categorie B
  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door 14 door de gewestregering aangestelde mensen.
   
 • Categorie C
  De institutionele partners (momenteel: Brulocalis en Belfius Bank), telkens vertegenwoordigd door een persoon naar keuze. 
Rol

 

De Algemene Vergadering is onder meer bevoegd voor:

 • het goedkeuren van de jaarrekeningen en het stemmen van de begroting,
 • het aanstellen en ontslaan van bestuurders,
 • het aanduiden van de voorzitter en de ondervoorzitter van het bestuursorgaan,
 • het uitwerken van een procedure voor het delegeren van bevoegdheden met het oog op het dagelijks beheer van de vereniging,
 • het wijzigen van de statuten.